POLÍTICA DE PRIVACITAT

INTRODUCCIÓ

La seva privacitat és important per a nosaltres així que mitjançant aquest document li expliquem quines dades recopilem dels usuaris, com els utilitzem i amb quina finalitat, entre altres indicacions. Els majors de 14 anys podran registrar-se com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de menors de 14 anys o identificats com “incapaços legalment”, sempre necessitarem del consentiment patern, o del tutor/a o representant legal.

Per a la seva informació, mai sol·licitarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuari haurà de llegir atentament aquest Política de Privacitat de manera regular i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web per a complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que existeix la obligació de pre avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, essent suficients la publicació al lloc web del prestador.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: MOTOS BORDOY SA. (també el prestador)

NIF: A58000811              

Direcció postal: Avinguda Castellbisbal 120, 08191 Rubí (Barcelona)

Correu electrònic: motosbordoy@motosbordoy.com

 

MOTOS BORDOY SA., com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGDP) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i demés normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índoles tècniques i organitzatives, per a garantitzar i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

MÈTODE D’OBETENCIÓ DE LES DADES I DADES QUE RECABEM: Les dades que recollim i la forma per la que les obtenim és la següent:

 1. mitjançant el formulari de contacte: nom, email, edat, telèfon
 2. mitjançant la suscripció newsletter: nom, email, telèfon

No es tracten categories de dades especialment protegides.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals no només s’utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el seu consentiment per a cada una de les finalitat a l’apartat corresponent de la web:

 1. Formulari de contacte: per a respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari;
 2. suscripció a la newsletter: per remetre les comunicacions comercials publicitaries per email, SMS, comunitats socials o cualsevol altre mitjà electrónic o físic, en cas de que l'usuari ho hagi consentit expresament;
 3. Altres finalitats:
  • Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent;
  • Saber la seva opinió i millorar els serveis oferts a la web;
  • Realització d’anàlisis de perfils i d’usabilitat de la web, a través de les cookies (mencionades a la política de cookies)
  • Xarxes socials: en l'apartat corresponent s'especifica que l'ús de les xarxes socials.

 

Les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de MOTOS BORDOY SA. Les dels treballadors, s'ha obtingut el consentiment previ d'aquestes mitjançant la firma dels formularis realitzats per tal efecte.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb assumpte “baixa” al mail ressenyat .

D’acord amb la LSSICE, MOTOS BORDOY SA. no realitza pràctiques s’SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà el prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per a rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat que les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcar la casella corresponents a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

En els casos en què existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació pel desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

L'oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se us demana, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte de subscripció.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Així mateix, conservarem les seves dades durant els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

MOTOS BORDOY SA. no duu a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una normal legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà solament de la què disposi el prestador en aquell moment.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada als servidors de MOTOS BORDOY SA., contractats a l’empresa que presta el servei de allotjament de la web. El tractament de les dades d’aquesta entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i l’empresa.

Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per prestar serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat, podent emmagatzemar les seves dades. Aquestes eines són les següents:

Google Analytics: per fer una anàlisi i mètrica de l'ús que els usuaris fan de la web a través de les cookies. La informació que generen i recopilen aquestes cookies sobre l'ús (incloent-hi l'adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google Inc., ubicada a Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, muntaré View (Califòrnia), CA 94043 dels Estats Units ( " Google " ), als seus servidors dels Estats Units.

Plataforma mailing: The Rocket Science Group LLC (mailchimp), 675 Ponce De Leon Ave NE Ste 5000 Atlanta, GA, 30308-2172 United States.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari – interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets a MOTOS BORDOY SA. presentant un escrit a la direcció posta de la capçalera o enviant un correu electrònic a motosbordoy@motosbordoy.com , indicant com assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol altre mitjà analògic en dret, tal i com indica la llei.

Drets:

 

Com a usuari té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de dades (aepd.es).

 

INFORMACIÓ ADICIONAL

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i a tots els nivells de protecció necessàries per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

 

IDOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

MOTOS BORDOY SA. es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

XARXES SOCIALS

L'informem que MOTOS BORDOY S.A. pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol enllaç o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de MOTOS BORDOY S.A. es regirà per aquest apartat, així com per a aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

MOTOS BORDOY S.A. tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

Així mateix, MOTOS BORDOY S.A. es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, MOTOS BORDOY SA quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a aquesta plataforma i l'usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

 

REVOCABILITAT

El consentiment donat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a MOTOS BORDOY SA. en les condicions establertes en aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

 

LEGISLACIÓ

A tots els efectes les relacions entre MOTOS BORDOY SA. amb els usuaris dels seus serveis telemàtics presents en aquesta Web estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats i relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Contacte